Strona główna > Istota turystyki medycznej > Specyfika turystyki medycznej

Specyfika turystyki medycznej

Turystyka medyczna bywa definiowana na wiele sposobów, najbardziej popularna z definicji mówi jednak o niej jako o podróży poza granice kraju zamieszkania po to, aby uzyskać pomoc medyczną.

Wzrost zainteresowania tą formą turystyki, z którym mamy do czynienia już od kilku lat, skupił na niej uwagę nie tylko mediów, ale nawet polityków i naukowców. Pierwotnie termin ten był wykorzystywany przede wszystkim podczas opisywania podróży, jakie odbywały się z krajów mniej rozwiniętych do tych, w których opieka medyczna stała na wyższym poziomie po to, aby przeprowadzić zabiegi niedostępne w ojczyźnie turystów medycznych. Dziś możemy jednak mówić nie tylko o zmianach ilościowych, ale również jakościowych odnoszących się do mobilności pacjentów.

Zmienia się też kierunek podróży, to bowiem pacjenci z państw bogatszych udają się do regionów gorzej rozwiniętych po to, aby uzyskać dostęp do usług zdrowotnych. W biedniejszych państwach są to usługi tańsze, choć ich jakość stoi już na wysokim poziomie. Rozwój turystyki medycznej jest współcześnie szybszy również dzięki dostępowi do rozwiązań takich, jak tanie loty. Przyczynia się do niego również lepszy i bardziej skuteczny marketing, w tym zwłaszcza marketing internetowy. Już po przejściu niezbędnych zabiegów turyści chętniej niż dotychczas uczestniczą w różnego rodzaju wycieczkach, a nawet w mniej tradycyjnych formach działalności turystycznej.

Popularnością cieszą się również ośrodki SPA i wellness. Turystyka medyczna nie jest przy tym zjawiskiem typowym jedynie dla Europy. Rozwija się na całym świecie i z roku na rok przynosi coraz większe zyski. Na międzynarodowej arenie coraz lepszą opinią cieszy się także polski rynek usług medycznych, a w następnym dziesięcioleciu jego popularność będzie najprawdopodobniej nadal rosła. Kluczowe czynniki to pry tym koszt usług i ich jakość.