Strona główna > Istota turystyki medycznej > Czym charakteryzuje się turystyka medyczna?

Turystyka medyczna nie jest rozwiązaniem nowym, za jej pierwowzór uznaje się bowiem turystykę uzdrowiskową praktykowaną już w starożytnej Grecji.

Najczęściej definiuje się ją jako turystykę połączoną z leczeniem rozumianą jako świadoma działalność człowieka. Podróżny, który uprawia taką formę turystyki dąży do uzyskania szeroko rozumianej opieki zdrowotnej i to nie tylko we własnym kraju, ale również poza jego granicami. Turystyka w takiej formie dąży zresztą nie tylko do uzyskania lepszego stanu zdrowia, ale i bardziej estetycznego wyglądu zewnętrznego.

Obejmuje jednak również wypoczynek, regenerację sił fizycznych i psychicznych oraz zwiedzanie atrakcji i walorów turystycznych miejsc, w których przebywa podróżny. Turystyka medyczna wspólnie z turystyką uzdrowiskową oraz turystyką Spa i wellness jest uznawana za element turystyki zdrowotnej. Polska okazuje się przy tym krajem o dużej atrakcyjności dla turystów tego typu odwiedzana miedzy innymi przez obywateli Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii, Danii oraz Niemiec. Wymieniając podstawowe determinanty uczestnictwa w turystyce medycznej zwraca się uwagę przede wszystkim na brak ubezpieczenia, które mogłoby pokrywać wszystkie koszty leczenia we własnym kraju.

Turystom przyświeca jednak również chęć zaoszczędzenia pieniędzy, często okazuje się bowiem, że identyczne usługi medyczne są w innym kraju znacznie tańsze. Innymi czynnikami o dużym znaczeniu są: większa dostępność informacji, potrzeba naśladowania innych grup społecznych, dążenie do podążania za modą na poprawianie własnego wyglądu, a także rekomendacja znajomych. Wiele osób decyduje się na turystykę medyczną również wówczas, gdy odczuwana przez nie potrzeba zmiany wizerunku idzie w parze z potrzebą zachowania intymności.

Możliwość wykonywania pewnych zabiegów Ostatnią, choć wcale nie mniej istotną przyczyną jest brak legalizacji we własnym kraju niektórych zabiegów medycznych. Co charakterystyczne, poza granicami własnego kraju poszukiwana jest przede wszystkim opieka specjalistyczna, choć kluczowe znaczenie ma niemal zawsze różnica w kosztach usług.